Firma

Jeste??my zespo??em ludzi z do??wiadczeniem w bran??y glazurniczej oraz wyka??czania wn─?trz. Naszym filarem, pozytywnym bod??cem jest ci─?gle poszerzaj─?ce si─? grono naszych zadowolonych klient??w i projektant??w. Nasz─? zalet─? s─?: dok??adno??─? , precyzja, propozycje najlepszych rozwi─?za?? na ka??dym etapie zlecenia poprzez dob??r odpowiednich technologii i materia????w. Ka??dy Pa??stwa projekt traktujemy jak nowe wyzwanie z pe??nym zaanga??owaniem!
ULTIMA ART Piotr Majewski
ul. Posejdona 4/7
80-180 Gdańsk
telefon: +48 505 707 697
mail: ultimaart.info@gmail.com